19" REK OKRETNI RAM

Osnova ormana je slobodnostojeći orman tipa KBW. Izrađen je od HV čeličnog lima DC-01 debljine 2 mm.

 

Krov ormana je bez otvora. Uvođenje kablova je sa donje strane.

 

Prema zahtevu se:

 

– na krovu ormana otvaraju otvori.

– Otvori se zatvaraju poklopcima OK - W,

– uvodnicama kablova UK - W, ili poklopcima

– za ventilaciju,

– bočne stranice mogu montirati pomoću 6

– mašinskih vijaka M 6x20,

– orman može isporučiti sa vratima sa prednje i

– sa zadnje strane,

– na vrata postavlja kaljeno staklo

– debljine 5 mm,

– može isporučiti montažna ploča. Ploča ima

– mogućnost pomeranja po dubini ormana,

– izrađuju otvori za ventilaciju,

– isporučuje segmentno postolje

– umesto zavarenog.

EVROTEHNA 2014 | Design by AJOVA