RAZVODNI ORMAN KB

Razvodni ormani KB proizvedeni su od čeličnog HV lima DC-01 debljine 1,5 mm i elektrostatički plastificirani strukturnom bojom RAL 7035.

Podeljeni su u dve grupe:

– nazidni KB ormani (visine do 1400 mm),

– slobodnostojeći ormani visine 1850 mm.

Nazidni ormani u zavisnosti od visine vrata, imaju jednu ili dve brave

– do 650 mm – 1 brava,

– preko 650 mm – 2 brave.

Slobodnostojeći ormani tipa KB isporučuju se sa postoljem za montažu na pod, visine 50 mm. Izrađuju se sa bravom BMKB koja preko mehanizma obezbeđuje bravljenje u tri tačke. Standardni model brave je sa tasterom za oslobađanje ručice brave.

Prema zahtevu, taster se može zameniti uloškom sa „T“ ključem ili uloškom sa tipskim polucilindrom.

U oznaci tipa ormana prvi broj nam ukazuje na širinu razvodnog ormana, odnosno koliko grupa modularne opreme možemo ugraditi po širini ormana.

Na primer, jedna grupa modulne opreme može biti 12 automatskih monofaznih osigurača.

Drugi broj se odnosi na visinu ormana, od- nosno koliko redova (grupa modulne opreme) možemo ugraditi po visini razvodnog ormana.

Ugao otvaranja vrata je 130°.

Prema zahtevu ugao otvaranja vrata može biti 180°.

Stepen zaštite IP 55.

 

 

Copyright EVROTEHNA © 2014-2018.