19″ REK FIKSNI RAM

 

Osnova ormana je slobodnostojeći orman tipa KBW. Izrađen je od HV čeličnog lima DC-01 debljine 2 mm.

Krov ormana je bez otvora. Uvođenje kablova je sa donje strane.

 

Prema zahtevu se:

– na krovu ormana otvaraju otvori.

– Otvori se zatvaraju poklopcima OK – W,

– uvodnicama kablova UK – W, ili poklopcima

– za ventilaciju,

– orman može isporučiti sa vratima sa prednje i

– sa zadnje strane,

– na vrata postavlja kaljeno staklo

– debljine 5 mm,

– može isporučiti montažna ploča. Ploča ima

– mogućnost pomeranja po dubini ormana,

– izrađuju otvori za ventilaciju,

– isporučuje segmentno postolje

– umesto zavarenog.

 

Moguće je spajanje više ormana u niz sa kompletom za povezivanje, a na krajevima se montiraju bočne stranice.

 

Orman je elektrostatički plastificiran struktur-nom bojom RAL 7035.

Stepen zaštite IP 55.

Copyright EVROTEHNA © 2014-2018.