19″ REK OKRETNI RAM

[Not a valid template]

 

Osnova ormana je slobodnostojeći orman tipa KBW. Izrađen je od HV čeličnog lima DC-01 debljine 2 mm.

Krov ormana je bez otvora. Uvođenje kablova je sa donje strane.

 

Prema zahtevu se:

 

– na krovu ormana otvaraju otvori.

– Otvori se zatvaraju poklopcima OK – W,

– uvodnicama kablova UK – W, ili poklopcima

– za ventilaciju,

– bočne stranice mogu montirati pomoću 6

– mašinskih vijaka M 6×20,

– orman može isporučiti sa vratima sa prednje i

– sa zadnje strane,

– na vrata postavlja kaljeno staklo

– debljine 5 mm,

– može isporučiti montažna ploča. Ploča ima

– mogućnost pomeranja po dubini ormana,

– izrađuju otvori za ventilaciju,

– isporučuje segmentno postolje

– umesto zavarenog.

 

Copyright EVROTEHNA © 2014-2018.