RAZVODNI ORMANI KU

Razvodni ormani tipa KU su namenjeni za montažu u zid. Sastoje se iz dve celine:

– kućišta ormana i

– maske sa vratima.

Kućište ormana je izrađeno od pocinkovanog lima debljine 1mm.

Maska i vrata ormana su izrađeni od HV lima debljine 1mm. Zaštita je izvedena plastifikacijom, RAL 9016, bela.

Montaža opreme je moguća na:

– montažnu ploču tipa MP-ULP i

– sistem za montažu modularne opreme SM sa zaštitnim maskama.

Sistemi (SM) i maske (P) su standardna oprema kao i kod KB ormana. Kod ormana tipa KU za montažu SM-a nisu potrebnu UP nosači. Konstrukcija ormana dopušta promenu pozicije vrata, tako da mogu biti leva ili desna.

Stepen zaštite IP 31.

Copyright EVROTEHNA © 2014-2018.